Kişileştirme Nedir?
Oyunun özüne uygun olarak eylemin gelişini sağlayan kişilerin yapımı. Oyun kişisinin yapımı , yönelişleri, davranışları, görünüşleri, hareketleri, çevreleriyle ilişkileri vb. ile gerçekleştirilir. Kişileştirme,tip ve karakter olmak üzere iki çeşittir. (Tip ve Karakter)
Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Klasik Komedya
Klasik Tiyatro
Kolbaşı
Konstrüktivist Tiyatro
Köşebaşı Tiyatrosu
Kulisler
Kıyıcılık Tiyatrosu
LaL
Lazzi
Lirik Oyun